Rabobank doet niet mee met oplossing mkb-derivaten

Tegemoetkoming

De banken ABN Amro en ING compenseren ondernemers die rentederivaten kochten voor honderden miljoenen euro’s. Rabobank weigert.

Rabobank, de grootste bank van Nederland, en Deutsche Bank gaan niet akkoord met de oplossing van de bemiddelingscommissie in de affaire rond de omstreden rentederivaten die banken aan het midden- en kleinbedrijf verkochten. Vier andere Nederlandse banken, waaronder ABN Amro, zullen het ‘herstelplan’ wel opvolgen en trekken daarvoor honderden miljoenen euro’s extra uit.

Het herstelplan werd dinsdagochtend gepresenteerd door een door minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) benoemde deskundigencommissie. Het belangrijkste onderdeel is dat banken aan iedere mkb’er aan wie ze een rentederivaat verkochten 20 procent van de betaalde rente terugstorten. De banken erkennen niet dat ze de derivaten niet hadden moeten verkopen, maar betalen een deel van de rente terug uit „coulance”, zo staat in het plan.

ABN Amro en ING lieten dinsdagochtend via persberichten weten dat zij de reserveringen voor de derivatenkwestie met respectievelijk 360 miljoen en 150 miljoen verhogen. ABN Amro had eerder al een voorziening van 120 miljoen getroffen.

Stijgende rente

Vanaf 2005 verkochten banken bij kredieten aan ondernemers rentederivaten. Mkb’ers, zoals boeren, binnenvaartschippers en middenstanders, werd verteld dat zij zich daarmee zouden indekken tegen een stijgende rente. Toen de rente vanaf 2008 juist flink ging dalen, moesten veel derivatenklanten ineens bijbetalen. Veel mkb’ers, particuliere klanten en semi-publieke instellingen die niet op dat risico waren gewezen, kwamen in problemen.

Banken bagatelliseerden het derivatenprobleem aanvankelijk. Ook toezichthouder AFM zag de ware omvang niet. Toen bleek dat de toezichthouder steken had laten vallen en banken de derivatenproblemen niet correct oplosten, stelde minister Dijsselbloem in maart een zware commissie aan om een oplossing te bedenken in overleg met de banken en vertegenwoordigers van mkb’ers.

Het herstelplan dat de commissie dinsdagochtend presenteerde omvat vier punten waaronder het volledig terugbetalen van rente-opslagen. Het belangrijkste punt is dat banken over elke renteswap 20 procent van de betaalde rente terugbetalen met een maximum van 100.000 euro.

Volgens de stichting Renteswapschadeclaim loopt de schadevergoeding die banken moeten betalen in de miljarden euro’s. Commissielid Rutger Schimmelpenninck hield het vanochtend op „meer dan 1 miljard, als alle banken meedoen”.

Rabobank doet niet mee

De grote afwezige is Rabobank, de grootste partij in dit dossier als verkoper van zeker 9.500 derivaten aan 8.000 klanten. De voorgestelde compensatie die Rabo aan zijn klanten zou moeten betalen bedraagt volgens betrokkenen zeker 1 miljard euro.

Rabobank zou tot gisteravond laat met de derivatencommissie hebben onderhandeld en kon zich uiteindelijk niet in het resultaat vinden. De commissie stelt dat de bank zich „nog beraadt. Het kan best zijn dat zij zich verder gaan beraden in positieve zin”, zei Schimmelpennick.

Er wordt in elk geval de nodige druk op de bank gezet. Minister Dijsselbloem zegt in een reactie tevreden te zijn over de door de commissie voorgestelde oplossing en roept Rabo en Deutsche Bank „zo snel mogelijk” op alsnog het voorgestelde ‘herstelkader’ te onderschrijven. Eerder zei hij tegen de Tweede Kamer dat hij ervan uit gaat dat de commissie met een definitieve oplossing komt, die niet onderhandelbaar meer is. „Er is hierna geen herkansingsmogelijkheid meer.”

Een woordvoerder van Rabobank zegt dat er drie zwaarwegende punten in de door de commissie voorgestelde oplossing zijn waar de bank zich niet in kan vinden. „De commissie doet alsof alle afnemers van rentederivaten schade hebben geleden, maar dat is niet zo. Voor veel klanten hebben de derivaten gewoon hun werk gedaan. Binnenkort laten we weten of en hoe we het voorstel van de commissie zullen uitvoeren”.