Limburg sterkst vergrijzende provincie van Nederland

Flevoland, de jongste provincie van Nederland, telt met 12 procent het laagste aantal 65-plussers.

65-plussers in 2011 op de 50PlusBeurs op het Jaarbeursplein in Utrecht.
65-plussers in 2011 op de 50PlusBeurs op het Jaarbeursplein in Utrecht. Foto Michael Kooren / ANP

De afgelopen twintig jaar is het aantal 65-plussers dat in Nederland woont het sterkst gestegen in Limburg. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Zeeuws-Vlaanderen (Zeeland) wonen naar verhouding nog steeds de meeste 65-plussers.

Volgens het CBS was in 1995 13 procent van de bevolking in Nederland 65 jaar of ouder. In twintig jaar tijd is de vergrijzing in Nederland met 5 procent toegenomen tot 18 procent. Uit de cijfers blijkt dat in Midden-Limburg in diezelfde periode het aantal 65-plussers toenam met 9 procent naar 22 procent. Ook in Noord- en Zuid-Limburg nam het aandeel 65-plussers tussen 1995 en 2016 met 8 procent toe.

Hoewel de vergrijzing de afgelopen jaren dus sterk steeg in Limburg, is het aandeel 65-plussers in Zeeuws-Vlaanderen nog steeds het grootst met 24 procent. Volgens het CBS is ook in andere regio’s aan de randen van het land de bevolking sterk vergrijsd. Zo is in delen van Groningen en Drenthe meer dan 21 procent van de bevolking 65 jaar of ouder.

Minst vergrijsde provincie

Dat de jongste provincie van Nederland ook de minst vergrijsde provincie van Nederland is, is geen toeval. Doordat een groot deel van Flevoland pas voor een groot deel in de tweede helft van de vorige eeuw werd bebouwd en bewoond telt de provincie met 12 procent het laagste aantal 65-plussers.

Verder ligt in de vier grootstedelijke regio’s (Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, agglomeratie Den Haag en provincie Utrecht) het aantal 65-plussers met 14 procent onder het landelijke gemiddelde van 18 procent.