Lijst met onder toezicht gestelde zorginstellingen openbaar gemaakt

Een groot deel van deze instellingen heeft meerdere vestigingen. Niet alle vestigingen zijn door de inspectie bezocht.

Foto Roos Koole / ANP

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) heeft dinsdagavond de lijst met onder toezicht gestelde zorginstellingen openbaar gemaakt. De Tweede Kamer oefende maandag druk uit om de namen van die verpleeghuizen openbaar te maken. Enkele van de zorginstellingen die op de lijst als ‘onveilig’ aangemerkt worden, zijn daar niet blij mee. Sommige overwegen juridische stappen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het afgelopen jaar extra toezicht gehouden op 150 verpleeghuisinstellingen. Uit het rapport hierover bleek maandag dat de inspectie zeer grote zorgen heeft over elf hiervan: Careyn, Evean Zorg Amsterdam, Stichting Amstelring Groep, Stichting Antroz antroposofische woonzorggroep, Stichting Beweging 3.0, Stichting Humanitas, Stichting IJsselheem Holding, Stichting Laurens, Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), Stichting Zorggroep Florence en Zorggroep Groningen.

Lees ook over de criteria van de Inspectie: Wat is een ‘onveilig’ verpleeghuis?

Een groot deel van deze instellingen heeft meerdere vestigingen. Niet alle vestigingen zijn door de inspectie bezocht, maar toch zijn de volledige instellingen onder toezicht gesteld, legt een IGZ-woordvoerder uit. “Alle vestigingen vallen onder hetzelfde overkoepelende bestuur. Als het onder hun leiding op bijvoorbeeld vier locaties niet op orde is, maken wij ons ernstige zorgen over de andere vestigingen.” De IGZ stelt op de website wel dat er grote verschillen kunnen bestaan tussen locaties:

“De kwaliteit en veiligheid van zorg kan bij de ene locatie op orde zijn, terwijl een andere locatie van dezelfde aanbieder flinke tekortkomingen laat zien. Ook kunnen er op meerdere locaties tekortkomingen zijn. Zoals uit het onderzoek blijkt, stuurde een derde van deze 150 instellingen onvoldoende op kwaliteit en veiligheid van de zorg. In deze situaties heeft de inspectie zorgen over de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen de gehéle instelling.”

Juridische stappen

Verschillende zorgorganisaties hebben forse kritiek geuit op de resultaten uit het onderzoek. Zorginstelling Laurens en Stichting IJsselheem Holding, twee van de elf instellingen die volgens de inspectie slecht presteren, overwegen zelf juridische stappen. Ook eist Laurens onmiddellijke rectificatie, meldt persbureau ANP.

“Het publiceren is een groot onrecht naar onze medewerkers, klanten en hun familieleden. De IGZ creëert daarmee onnodig onzekerheid en onrust bij een heel kwetsbare groep mensen, dat vinden we onacceptabel”, aldus de organisatie.

Laurens zegt dat de instelling nooit onder verscherpt toezicht stond, en dat de lijst van IGZ is gebaseerd op rapporten van vorig najaar. Sindsdien zou er al veel verbeterd zijn.

Ook Zorggroep Groningen heeft boos gereageerd op het feit dat een van hun locaties voorkomt op de lijst. Volgens de raad van bestuur is de inspectie vorig jaar januari en november op bezoek geweest. Inmiddels zouden veel zaken verbeterd zijn, zegt het bestuur tegen persbureau ANP:

“Wij betreuren dit ten zeerste, omdat hiermee een incompleet beeld ontstaan, en Zorggroep Groningen onterecht negatief in het nieuws komt. Om op deze manier in het nieuws te komen, komt bij ons hard aan, zeker na de zeer intensieve inspanningen om onze kwaliteit te verbeteren.”

Zorggroep Florence in Den Haag, die ook op de lijst staat, stelt in een schrijven op zijn website dat de resultaten in het rapport inmiddels achterhaald zijn.

“Florence is afgelopen mei en juni op de eerder bezochte locaties bezocht door de inspectie en kreeg een ruime voldoende.”

Wat betekent de lijst?

De lijst met 150 instellingen is door de IGZ onderverdeeld in vier categorieën. De samenstelling geeft de stand van zaken weer op 15 maart 2016. Het kan volgens de IGZ dus zijn dat de situatie bij sommige zorginstellingen inmiddels is gewijzigd.

De onderverdeling in vier categorieën:

1. Intensief vervolgtoezicht
Dit betekent dat binnen een organisatie in korte tijd
bestuursgesprekken en meerdere (onaangekondigde) bezoeken bij
verschillende locaties van de zorginstelling plaatsvinden. Op basis
daarvan gaat de inspectie een oordeel geven over de gehele
zorgorganisatie of heeft dat inmiddels gedaan.

2. Vervolgtoezicht
De inspectie houdt vervolgtoezicht in de vorm van inspectiebezoeken
en/of bestuursgesprekken. De inspectie kijkt zo of de instelling de
tekortkomingen die zijn geconstateerd, oplost. Als dat het geval is,
sluit de inspectie het toezichttraject op betreffende locatie af.

3. In afwachting van resultaatsverslag al dan niet vervolgtoezicht nodig
De inspectie heeft in een bezoek tekortkomingen geconstateerd. De
instelling moet van de inspectie een verslag maken over hoe zij deze
tekortkomingen aanpakt en/of heeft aangepakt, het zogenoemde
resultaatsverslag. De inspectie bepaalt na ontvangst van dit
resultaatverslag of vervolgtoezicht noodzakelijk is.

4. Toezichttraject afgesloten
Dit betekent dat de inspectie in 2016 de zorginstelling niet opnieuw
vanuit het risicotoezicht bezoekt. Indien meldingen of andere signalen
aanleiding geven voor toezicht, zal de inspectie opnieuw toezicht
houden in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken.