Bouw luxe resort leidt tot financiële problemen

De bouw van het luxe ecoresort Punt West en een groot Inspiratiecentrum met horeca heeft tot financiële en organisatorische problemen geleid bij Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Deze overheidsorganisatie, waarin gemeenten en provincies samenwerken, kampt met een tegenvaller van circa een half miljoen euro.

„Het idee was om landelijke bezuinigingen op natuur op te vangen door te investeren in natuur-gerelateerde gebouwen”, zegt Daniël Bakker van Groenservice Zuid Holland, de provinciedienst die verantwoordelijk was voor de projectontwikkeling.

„Dit soort projecten zijn te groot en te complex voor onze ambtelijke organisatie.”

Minister Schultz (VVD, I&M) noemde het Inspiratiecentrum eind vorig jaar een voorbeeld van verantwoorde kustbebouwing. Zeeuws VVD-gedeputeerde Carla Schönknecht, bestuurder van het recreatieschap, zei dat het centrum een verrijking was van „het toeristisch-recreatief product, waar iedereen wat aan heeft”.