Experiment Stedin met ‘aardgasloze woningen’

In de Utrechtse nieuwbouwwijk Haarrijn komen ongeveer 650 energiezuinige woningen zonder aansluiting op het aardgasnet. Het gaat om een proef. Milieudefensie noemt het project in een reactie „geweldig”. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken fors in te zetten op vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Stedin vindt het niet langer verantwoord om nieuwbouwhuizen op het gasnet aan te sluiten. Netbeheerders moeten nieuwbouwwoningen op het gasnet aansluiten als de projectontwikkelaar dat verlangt. (ANP)