Kledingbedrijven beloven ‘eerlijke’ textielproductie

Het kabinet en elf maatschappelijke organisaties presenteren vandaag een lijst met eerlijke kledingmerken. De ondernemers die het ‘Convenant Duurzame Kleding en Textiel’ hebben ondertekend, beloven zich in te zetten voor betere arbeidsomstandigheden en het milieu en klimaat te sparen in de productie van hun kleding. Bijna zestig bedrijven, onder meer WE Fashion, America Today, HEMA, Sissy Boy en De Bijenkorf ondertekenen het convenant. Samen hebben de bedrijven 30 procent van de markt in Nederland en het doel is dat het marktaandeel van bedrijven op de lijst in 2020 opgelopen is tot 80 procent. De bedrijven moeten er onder meer voor zorgen dat ze geen gebruik maken van kinderarbeid of gedwongen arbeid, dat degenen die hun kleding maken voldoende loon krijgen en een veilige en gezonde werkplek hebben waar niet gediscrimineerd wordt. De bedrijven moeten rapporteren over de gemaakte afspraken.

De NGO Schone Kleren Campagne (SKC), die zich inzet voor veilige werkomstandigheden, weigert het convenant te tekenen. Hoewel de organisatie positief is over het feit dat er actie ondernomen wordt over arbeidsomstandigheden, is de organisatie bang dat de afspraken alleen een „papieren werkelijkheid” zijn. (NRC)