Opinie

    • Fanny Genet-Zakarian, Zoetermeer

Brieven

Was ik Jood geweest...

Mensen in door Israël bezet gebied ontvangen al jaren een te hoge AOW, schreef NRC op 18 juni. Minister Asscher regelde dat zij een uitzonderingspositie kregen. Als Armeense, orthodoxe Palestijn, geboren en getogen in de oude stad Jeruzalem, begrijp ik niet waarom Nederland steun verleent aan deze illegale bezetters. Voor mij is het extra pijnlijk. Niet omdat mijn vader in 1948 tijdens de eerste wapenstilstand door een Joodse terrorist in Jeruzalem werd doodgeschoten. Ook niet omdat mijn moeder, toen zwanger, tot overmaat van ramp ook de zorg voor haar bejaarde ouders kreeg (deze hadden in de gevechten hun have en goed achtergelaten). Mijn pijn ligt in het feit dat het mij na het behalen van mijn diploma in juli 1967 in Amsterdam door Israël onmogelijk werd gemaakt naar huis terug te keren omdat ik tijdens de verovering van de oude stad in juni 1967 in Amsterdam verbleef en ik geen Jodin ben. De AOW-ontvangende Joodse kolonisten hebben alle rechten in Jeruzalem, maar ik mag daar niet eens gaan wonen in het huis van mijn familie!

Een ‘pikante’ bijkomstigheid is dat de Sociale Verzekeringsbank in 2007 besloot mijn AOW in Nederland extra te korten gezien het ontbreken van een (sterke) economische binding met Nederland (tijdens mijn eerste tijd in Nederland in 1963), omdat het mijn bedoeling was om in Nederland te studeren en niet om mij daar definitief te vestigen.

Door mijn huwelijk in 1970 met een Nederlander verkreeg ik de Nederlandse nationaliteit. Hierdoor kon ik mijn familie in Jeruzalem weer wat makkelijker opzoeken. Maar wel nam Nederland toen, ondanks mijn protesten, mijn Jordaanse paspoort in beslag. Ware ik een Jodin of een Israëli geweest, het zou mij zeer waarschijnlijk toch wel anders zijn vergaan.

Sinds 1963 heb ik in Nederland (te) veel van antisemitisme gehoord en gelezen, maar in de praktijk is mij gebleken dat het antisemitisme hier zich met name richt tegen Arabieren en moslims. Als een van de oudste christenen, met zelfs een protestantse Joodse grootmoeder (ik ben slechts voor 75 procent Armeens), baart het mij grote zorgen dat door de westerse politiek de christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten flink is ondermijnd. Ook in Israël!

    • Fanny Genet-Zakarian, Zoetermeer