Stagflatie

Het lijkt erop dat de gevoeligste klappen beperkt blijven tot de Britse economie, die wellicht in een recessie belandt. Er valt weinig te vrezen voor de groei van de wereldeconomie, maar de Brexit ondermijnt wel het vertrouwen.

Of er een echt fundamentele verandering komt, hangt af van de afspraken die worden gemaakt bij de politieke onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU. Door het opkomende populisme kunnen politici neigen naar meer protectionisme. Bovendien komen ze mogelijk met maatregelen om verschillen in welvaartsverdeling te verkleinen. Daardoor is het risico toegenomen dat op langere termijn de wereldwijde groei nog lager uitvalt, terwijl de inflatie snel oploopt – kortom: het gevaar van stagflatie is reëler geworden.