Ruzie ondernemingsraad politie na geldsmijterij

Binnen de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie is hevige ruzie uitgebroken nadat vorige maand ophef was ontstaan over exorbitante declaraties van het bestuur. Leden van de COR zijn het oneens over wat de gevolgen moeten zijn nu het medezeggenschapsorgaan de afgelopen twee jaar tienduizenden euro’s heeft uitgegeven aan feestjes, reizen, kleding en imago-coaching. Het budget over 2015 van 1,6 miljoen euro is met ruim 2,3 ton overschreden. Aan het begin van een speciale vergadering van de COR – die 65.000 politiewerknemers vertegenwoordigt – heeft vrijdag de ondernemingsraad van de politieacademie bij monde van Bart Bolhuis laten weten dat ze geen deel meer wil uitmaken van de ondernemingsraad. Ook de vertegenwoordiger van de politie in Noord-Nederland Ben Kenters is opgestapt. Beiden vinden het onbegrijpelijk dat het bestuur van COR gewoon blijft zitten terwijl de politietop een onderzoek heeft aangekondigd naar geldsmijterij.