Racen ter ere van de Madonna

foto Stefano Rellandini/Reuters

De Palio, de traditionele paardenrace die in 1287 voor het eerst werd gehouden op het Piazza del Campo in Siena, is eigenlijk een vorm van Mariaverering. De eerste race, op 2 juli, is ter ere van de Madonna van Provenzano, de tweede is op 16 augustus, ter gelegenheid van Maria Tenhemelopneming. De race, drie rondjes om het Piazza del Campo, duurt nog geen anderhalve minuut. Maar de voorbereiding van het evenement, de repetities, de parade nemen dagen in beslag. De jockeys rijden zonder zadel. Vorig jaar werd er een documentaire gemaakt over de corruptie tijdens de race. Daarin werd gezegd dat jockeys soms meer dan honderdduizend euro kregen om iemand te laten winnen of op een al dan niet eerlijke manier onderuit te halen.