Psychiaters mijden jubileum van Geneesmiddelenbulletin

foto istock

Het Geneesmiddelenbulletin vierde donderdag zijn vijftigste jaargang met een jubileumsymposium. Tal van sprekers lieten daar hun licht schijnen over de problemen met geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen. Nieuwe psychofarmaca worden nog nauwelijks ontwikkeld, terwijl bestaande middelen nogal eens tekortschieten – en toch worden voorgeschreven.

Grote afwezige was de Nederlandse Vereniging voor de Psychiatrie (NVvP), toch de spreekbuis van de psychiaters in Nederland. De NVvP was wel uitgenodigd, maar besloot begin deze maand om geen spreker naar Leiden te sturen. „Het symposium is zo opgezet dat wij psychiaters ons alleen konden verdedigen tegen alle kritiek. Wij kregen niet de ruimte om ons eigen verhaal te vertellen”, zegt NVvP-voorzitter Damiaan Denys.

Denys doelt daarbij op de aanwezigheid van erkende criticasters van de farmaceutische industrie. Zoals de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche, die onlangs in een grote studie de bijwerkingen van moderne antidepressiva in kaart bracht. Zoals de Amerikaanse psychiater Allen Francis die in een boek de staf brak over het medicaliseren van afwijkend gedrag in DSM5, het handboek voor de psychiatrie. En de Nederlandse hoogleraar Trudy Dehue, die al jaren ageert tegen de medicalisering van depressies.

Deze sprekers traden echter op in de ochtendsessie toen werd gesproken over de invloed van farmaceutische fabrikanten op de gezondheid van mensen – niet in de middagsessie toen werd gedebatteerd over psychofarmaca. Zo luidt het verweer van organisator Dick Bijl, hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin: . „Dat heb ik Denys ook telefonisch uitgelegd.”

De NVvP bleef echter bij zijn weigering om te komen debatteren. Waarom? „Omdat er onvoldoende ruimte was voor neutrale of positieve beeldvorming over de psychiatrie”, zegt Denys. In een bericht aan de leden betitelt de NVvP bovengenoemde sprekers als „notoire tegenstanders van de psychiatrie”. Betekent kritiek op de psychiatrie dan dat je tegen het hele vakgebied bent? Denys: „Als je zo lang zo consequent zo fel kritiek levert, moet je niet verbaasd zijn als je op een gegeven moment als tegenstander wordt gezien.”