Ontmanteling

Een Brexit is nog verre van zeker, maar er gaat hoe dan ook veel veranderen. De veranderingen kunnen zowel positief als negatief uitpakken, iedereen die hier nu reeds zeer stellig een kant in kiest, lijdt aan schromelijke zelfoverschatting (of bezit een magische glazen bol).

Veel zal afhangen van of Europa nu wél in staat is om als een sterkere Unie op te gaan treden, met een eenduidig en sterk beleid. Zo ja, dan kan het continent (inclusief Groot-Brittannië) hier positief uit gaan komen, Brexit of niet.

Het andere uiterste is dat aanhoudende inertie en onenigheid tot een volgend referendum leidt en de uiteindelijke ontmanteling van de EU(ro). Ik acht de kans op het eerste (veel) groter dan het tweede, maar we hebben nog wel een warme onzekere zomer voor ons.