Nieuwe windmolenparken voor Hollandse kust

Het kabinet heeft twee nieuwe gebieden op de Noordzee aangewezen voor de bouw van windmolenparken. De nieuwe windmolens moeten aansluiten op al bestaande parken die zijn gesitueerd op een strook tussen de 18,5 en 22 kilometer uit de kust. Hoeveel de nieuwe parken moeten gaan kosten of hoeveel nieuwe windmolens erbij komen, is niet bekend. De gebieden zijn de kuststroken ter hoogte Noordwijk en IJmuiden. Door de uitbreiding moeten deze twee gebieden respectievelijk 1.400 megawatt (MW) en 700 MW op gaan wekken. Het kabinet wil zo het doel halen van 16 procent duurzame energie in 2023, zoals is afgesproken in het Energieakkoord. (NRC)