Boeren gecompenseerd voor hagelbui via WW

Brabantse en Limburgse boeren krijgen toch een tegemoetkoming voor de vele miljoenen aan hagelschade aan hun bedrijven.

Beschadigde kassen in Asten.
Beschadigde kassen in Asten. Foto Paul Raats / ANP

Boeren in Noord-Brabant en Limburg die de afgelopen weken zijn getroffen door het noodweer in de twee provincies kunnen een WW-uitkering aanvragen voor de uren die hun personeel niet heeft kunnen werken. Het kabinet classificeert het extreme weer als een buitengewone omstandigheid die niet als ondernemersrisico geldt.

Vrijdag maakte het ministerie van Sociale Zaken bekend dat land- en tuinbouwbedrijven werktijdverkorting kunnen aanvragen voor hun personeel. Daarvoor zijn de bedrijven wel gebonden aan een aantal voorwaarden. Zo moet de werkvermindering minimaal 20 procent per week zijn en mag de periode waarvoor het geldt maximaal 24 weken duren. De WW-uitkering zal van kracht worden vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend.

Tijdens het noodweer raakten veel kassen beschadigd, onder meer door hagelstenen ter grootte van tennisballen. Ook was er sprake van wateroverlast, waardoor gewassen afstierven. Dertien gemeenten uit de twee zuidelijke provincies schreven afgelopen woensdag een brief aan staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken, PvdA) waarin ze vroegen de overlast als nationale ramp te bestempelen. Zo zouden ondernemers een financiële tegemoetkoming van het Rijk tegemoet kunnen zien.

Weersverzekering

Van Dam wees die vraag echter van de hand. Hij benadrukte dat de bedrijven zich tegen het noodweer hadden kunnen verzekeren. Het ministerie zouden er bovendien al jaren bij de boeren op aandringen zich via een weersverzekering in te dekken. Nu schrijft de staatssecretaris dat de bedrijven weer zo snel mogelijk aan de slag moeten kunnen. Daarvoor gaat hij samenwerken met banken, ministeries, verzekeraars en bedrijven.

Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn er sinds het noodweer al voor 130 miljoen euro aan claims ingediend bij agrarische verzekeraars. De organisatie verwacht dat het bedrag nog verder zal groeien.