Aangehaakt

Het Verenigd Koninkrijk pretendeerde lang dat zij onderdeel was van de EU, maar in werkelijkheid had zij een status aparte. Nu pretenderen ze zich buiten de EU te plaatsen, maar zullen ze er alles aan doen om aangehaakt te blijven op de gezamenlijke markt. Als dat ook de uitkomst van de onderhandelingen is, kan de schade voor Europa als geheel beperkt blijven.

De breuk komt echter op een vervelend moment. De afgelopen vijf jaar hebben Europese bedrijven nauwelijks winstgroei gerealiseerd. Als de huidige onzekerheid ertoe leidt dat bedrijven en consumenten zich afwachtend opstellen, is de winstgroei opnieuw in het geding. De fundamentele problemen voor Europa nemen verder toe en een vergelijking met Japan dringt zich steeds meer op.