In beeld

Voor God, koning en vaderland

Nu het lidmaatschap van een gilde, oorspronkelijk een soort burgerwacht, niet meer overgaat van vader op zoon, dreigt het gildeleven uit te sterven. Noodgedwongen treden de in zichzelf gekeerde gilden meer naar buiten. Jasper Juinen fotografeerde de zondagse Kringdag.
De gildebroeders dragen kleding geïnspireerd op schilderijen van schuttersgilden uit de Gouden Eeuw, zoals De Nachtwacht.
Jasper Juinen
Een controleur wacht op de gildeleden die in optocht door het dorp Vlierden trekken.
Jasper Juinen
Gildeleden arriveren op het sportpark van Vlierden, waar het langzaam begint te regenen en waar de wedstrijden plaats moeten gaan vinden.
Jasper Juinen
Onder tromgeroffel loopt iedereen tegelijkertijd naar voren in de richting van het groepje hoogwaardigheidsbekleders op het podium.
Jasper Juinen
Gilden vinden hun oorsprong in de schuttersgilden die zijn opgericht in de tijd dat ridders op kruistocht gingen naar Jeruzalem. Het gildeleven hangt aan elkaar van tradities.
Jasper Juinen
Een gildelid met zijn voeten in het water terwijl hij schuilt voor de regen.
Jasper Juinen
Van oudsher zijn gildebroeders mannen, maar in de afgelopen halve eeuw heeft één op de drie gilden besloten ook vrouwen toe te laten.
Jasper Juinen
Door de zware regenval werden de geplande wedstrijden op het veld geannuleerd.
Jasper Juinen
Ergens is het wel symbolisch: het gildewezen bevindt zich in zwaar weer.
Jasper Juinen
Jasper Juinen