Slotervaart betaalt specialisten voor hulp rechtszaken

Twee medisch specialisten van het Slotervaartziekenhuis kregen een half miljoen voor hun medewerking aan rechtszaken.

Het Slotervaartziekenhuis heeft twee medisch specialisten bijna een half miljoen euro betaald voor hun medewerking aan rechtszaken. Het gaat om twee voormalige leden van de raad van bestuur die samen met toenmalig voorzitter Aysel Erbudak jarenlang leiding gaven aan het ziekenhuis. De vergoeding als „adviseur” kwam bovenop hun beloning als medisch specialist, zo blijkt uit het jaarverslag.

De medisch specialisten Dees Brandjes en Jos Beijnen kwamen in 2006 in de raad van bestuur toen het ziekenhuis gered werd door een vastgoedondernemer uit Beverwijk. Zijn zakenpartner Aysel Erbudak werd voorzitter. De medici steunden jarenlang Erbudaks beleid, maar na een conflict braken zij resoluut met haar.

Volgens bestuurder Willem de Boer van MC Slotervaart – die in 2013 samen met Loek Winter en een andere investeerder het ziekenhuis overnam – heeft de vergoeding betrekking op werkzaamheden bij tientallen juridische procedures. Het ziekenhuis besloot tot de aparte betaling omdat de medici zoveel tijd met de rechtszaken kwijt waren.

Erbudak bleek als bestuursvoorzitter privé-uitgaven op kosten van het ziekenhuis te hebben gedaan. Het ziekenhuis werd partij in een reeks rechtszaken waarbij de voormalige leden van de raad van bestuur moesten getuigen, ook waren zij aanwezig bij de wanbeleidprocedure bij de Ondernemingskamer waarbij gestreden werd om de eigendom van het ziekenhuis. Erbudak werd veroordeeld 1,7 miljoen euro aan het ziekenhuis terug te betalen die zij er „ten onrechte” aan had onttrokken.

Geld uit de kluis

De rol die Beijnen en Brandjes speelden, was niet onomstreden. Internist Dees Brandjes gebruikte contant geld uit de kluis van het ziekenhuis. De medisch specialist kreeg de 10.000 euro cash van Erbudak, zonder dat dit geadministreerd was, zo bleek bij een van de rechtszaken waar hij als getuige optrad – en, naar nu blijkt, ook als betaald adviseur.

Beijnen raakte in opspraak doordat hij als ziekenhuisapotheker eindverantwoordelijk was voor de productie en verkoop van heroïne in het kader van een hulpverleningsprogramma. Het ziekenhuis bleek hier miljoenen mee te verdienen. Die winsten werden jarenlang verzwegen in de jaarrekening. Beijnen verzweeg ook jarenlang zijn nevenfunctie bij een besloten vennootschap van het ziekenhuis die miljoenen verdiende met de heroïne. Ook een omstreden dividenduitkering werd niet gemeld.

De accountant van MC Slotervaart, EY, betwijfelt of de juridische vergoedingen voor Beijnen en Brandjes wettelijk zijn toegestaan. EY verklaart: „Wij hebben niet voldoende en geen geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen ter onderbouwing van de door de twee gewezen topfunctionarissen verrichte werkzaamheden in relatie tot de verantwoorde bezoldiging.”