Aanspraak Schadefonds ook bij dood-door-schuld

Schadevergoeding was voorheen alleen beschikbaar voor slachtoffers van geweldsmisdrijven en hun nabestaanden.

Foto Valerie Kuypers/ANP

Vanaf 1 juli kunnen ook nabestaanden van slachtoffers van dood-door-schulddelicten in aanmerking komen voor een schadevergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, zo meldt het Ministerie van Justitie. De vergoeding was tot nu toe alleen beschikbaar voor slachtoffers van geweldsmisdrijven en hun nabestaanden.

Aangezien de gevolgen van het overlijden net zo heftig zijn voor slachtoffers en van geweldsmisdrijven en hun nabestaanden en voor nabestaanden van degenen die om zijn gekomen door dood-door-schuld, heeft het Ministerie van Justitie besloten dat de vergoeding nu beschikbaar is voor beide groepen.

Als een verzoek voor compensatie goedgekeurd wordt, kan een nabestaande een vergoeding krijgen tot 5000 euro. Het geld is bedoeld om uitgaven aan medische hulp of gemiste inkomsten te compenseren. Een extra vergoeding kan worden toegekend voor uitvaartkosten of schade door gemiste inkomsten van de overledene.

Ook de indieningstermijn voor het aanvragen van de vergoeding is verlengd van drie naar tien jaar. De nieuwe termijn werkt met terugwerkende kracht, dus voor zowel dood-door-schuld- als geweldsdelicten die maximaal tien jaar geleden gepleegd zijn, kan nog een schadevergoeding aangevraagd worden.