Nieuwe locaties op zee voor windmolenparken

Nederland is al bezig met de aanleg van zeven windparken op zee. Doel is om in 2023 vijf miljoen huishoudens op duurzame energie te laten draaien.

Foto Remko de Waal/ANP

Het kabinet heeft twee nieuwe gebieden op de Noordzee aangewezen voor de bouw van windmolenparken. De nieuwe windmolens moeten aansluiten op al bestaande parken die zijn gesitueerd op een strook tussen de 18,5 en 22 kilometer uit de kust.

Hoeveel de nieuwe parken moeten gaan kosten of hoeveel nieuwe windmolens erbij komen, is niet bekend. De gebieden waar de nieuwe windmolenparken moeten verschijnen zijn Hollandse Kust (zuid), nabij Noordwijk, en Hollandse Kust (noord) voor de kust van Noord-Holland. Door de uitbreiding moeten deze twee gebieden respectievelijk 1400 megawatt (MW) en 700 MW aan stroom op gaan wekken.

Energieakkoord

Het kabinet wil met de nieuwe windmolens meer duurzame energie op gaan opwekken om zo het doel van 16 procent duurzame energie in 2023, zoals is afgesproken in het Energieakkoord, te realiseren. Er zullen dan vijf miljoen huishoudens voor stroom volledig afhankelijk zijn van windenergie.

Nederland is momenteel al bezig met de aanleg van zeven windparken om de afspraken uit het Energieakkoord na te kunnen komen. Begin juni maakten de landen rond de Noordzee bekend intensiever te zullen gaan samenwerken bij de aanleg van windparken op zee. Tezamen willen de negen landen zo de kostprijs van de parken omlaag brengen en de uitstoot van CO2 in 2050 met 95 procent verlaagd hebben.