Grote ruzie ondernemingsraad politie om geldsmijterij

Voor vertegenwoordigers van de politieacademie is het “onbegrijpelijk” dat er na de ophef over declaraties het huidige bestuur blijft zitten.

Foto: ANP/Jeroen Jumelet

Binnen de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie is hevige ruzie uitgebroken over wat de consequenties moeten zijn nu het medezeggenschapsorgaan de afgelopen twee jaar tienduizenden euro’s heeft uitgegeven aan zaken als feestjes, reizen, kleding en imago-coaching. Het budget over 2015 van 1,6 miljoen euro is met ruim 2,3 ton overschreden.

Aan het begin van een speciale vergadering van de COR – die 65.000 politiewerknemers vertegenwoordigen – op vrijdag heeft de ondernemingsraad van de politieacademie bij monde van Bart Bolhuis laten weten dat ze geen deel meer wil uitmaken van de 35 leden tellende centrale ondernemingsraad. Ook de vertegenwoordiger van de politie in Noord-Nederland Ben Kenters is opgestapt. De opgestapte vertegenwoordigers vinden het onbegrijpelijk dat het in opspraak geraakte dagelijks bestuur van de COR gewoon blijft zitten terwijl er een onderzoek begint naar geldsmijterij door de COR. Politiebond VMHP heeft eveneens laten weten voorlopig niet meer in de COR te gaan zitten.

Badeendjes

Vorige maand werd bekend dat de korpschef van de nationale politie Erik Akerboom de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten opdracht heeft gegeven tot een onderzoek naar de besteding van het budget dat door de vorige korpschef Gerard Bouman aan de COR is verstrekt. Via de media is de afgelopen weken bekend geworden dat de COR de afgelopen twee jaar tonnen uitgaf aan organisatieadviseurs, communicatieadviseurs, woordvoerders, vergaderkosten maar ook zaken als wijnpakketten of badeendjes.

De voorzitter van de COR, Frank Giltay, heeft inmiddels zijn functie neergelegd. De overige vijf leden van het dagelijks bestuur lieten vorige week weten te blijven zitten. In een schriftelijke verklaring zeiden ze het “een verlies voor de COR te vinden” dat Giltay is opgestapt.

Bolhuis van de politieacademie zegt dat het beter zou zijn als “mensen met een schone lei” de COR zouden gaan besturen. “Het huidige dagelijks bestuur blijft zitten omdat ze denken dat het dieptepunt in deze kwestie al is bereikt maar daar denken wij anders over”, zegt Bolhuis. Jan Peters, lid van het dagelijks bestuur en woordvoerder, zegt dat zij vasthouden aan hun functie omdat de meerderheid van de leden van de COR steun heeft uitgesproken. Ook Giltay maakt nog steeds deel uit van de COR.

Nieuwe voorzitter COR

Volgende week begint de integriteitscommissie van de politie aan het horen van politiemensen. Naast Giltay wordt naar alle waarschijnlijkheid ook de begin dit jaar opgestapte korpschef Gerard Bouman gehoord. Er bestaat steeds sterker het vermoeden dat Bouman met geld de steun kocht van de medezeggenschapsraad om de reorganisatie van de nationale politie soepel te laten verlopen. Bouman kon de steun van de COR goed gebruiken omdat de traditioneel lastige politievakbonden regelmatig dwars liggen.

De COR heeft vandaag Anja Nijs van de politie uit Oost-Nederland gekozen tot tijdelijk voorzitter.