OM ziet af van vervolging oud-ambtenaar Demmink

De voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie werd verdacht van seksueel misbruik.

Joris Demmink, eerder deze maand bij de rechtbank in Amsterdam.
Joris Demmink, eerder deze maand bij de rechtbank in Amsterdam. Foto Remko de Waal / ANP

Het Openbaar Ministerie wil de voormalige topambtenaar Joris Demmink (68) niet verder vervolgen wegens verdenkingen van seksueel misbruik en verkrachtingen van minderjarigen.

Na een strafrechtelijk onderzoek van 2,5 jaar is het OM tot de conclusie gekomen dat er “geen enkel belastend materiaal” is om een strafzaak tegen Demmink te beginnen. Justitie zal het gerechtshof in Den Haag vragen te bewilligen in een sepot. Dit verzoek zal in het openbaar worden behandeld.

“Dit heeft te maken met het bijzondere karakter van de zaak. Een van de redenen van het gerechtshof om nog eens onderzoek te doen was dat de beschuldigingen tegen Demmink al jarenlang in de media opdoemen. Het OM vindt daarom dat de verdere procedure bij het gerechtshof er bij gebaat is als deze in de openbaarheid plaatsvindt”, aldus het OM.

In 2014 gaf het gerechtshof Den Bosch het OM de opdracht “met voortvarendheid” een strafrechtelijk onderzoek te doen naar de geruchten over Demmink. Het OM had dit jarenlang geweigerd omdat men vond dat er geen bewijs was. Na een door de advocaat van de Turkse mannen, Adèle van der Plas, aangespannen klachtprocedure oordeelde het hof dat uit eerdere onderzoeken wel degelijk “voldoende feiten en omstandigheden” naar voren waren gekomen waaruit kan blijken dat Demmink zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten waarvan hij wordt beschuldigd. Het hof wilde dat in het onderzoek ook een Turkse agent zou worden gehoord die eerder in Turkije heeft verklaard dat hij als beveiliger van Demmink “minderjarige jongens voor hem moest regelen”.

Vorige maand maakte het OM bekend te stoppen met het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink omdat definitief bleek dat Turkije niet bereid was de Haagse rechter-commissaris in de gelegenheid te stellen onderzoek te verrichten in dat land. De Haagse onderzoeksrechter Yolande Wijnnobel heeft het afgelopen jaar drie reizen naar Turkije gemaakt om toestemming te vragen voor het horen van twee mannen die zeggen dat ze in de jaren negentig als minderjarige jongens zijn verkracht door Demmink, die daar toen op dienstreis zou zijn geweest. “Om juridische redenen”, aldus de Haagse rechtbank, zou dit zijn geweigerd.

Het OM denkt dat de beschuldigingen in Turkije niet kloppen. “De belangrijkste bevinding uit het onderzoek van de rechter-commissaris en de Rijksrecherche is dat Demmink in de jaren 1995, 1996 en 1997 niet meerdere dagen achtereen aansluitend in Turkije is geweest. Op basis van alle onderzoeksgegevens trekt het OM de conclusie dat de feiten waarvan aangifte is gedaan niet door Demmink zijn gepleegd”.

In Nederland heeft het OM ook een zogeheten “oriënterend feitenonderzoek” afgerond om “alle signalen van seksueel misbruik door Demmink” te bekijken. In het kader van dit onderzoek hebben agenten van de rijksrecherche tientallen mensen gehoord. Het gaat onder meer om mensen die betrokken waren bij een hoogst geheim onderzoek – het zogeheten Rolodex-onderzoek – dat eind jaren negentig onder leiding van het Amsterdamse OM werd uitgevoerd naar mogelijke betrokkenheid van hoge justitiële functionarissen bij kindermisbruik. Dat onderzoek mislukte door een lek. “De conclusie van dit onderzoek luidt dat niet gebleken is van enig vermoeden van strafbaar handelen door Demmink”, zegt het OM.

In een reactie meldt Demmink’s advocaat Jan Leliveld dat Demmink kennis heeft genomen van het besluit, en zegt dat het volgens de oud-ambtenaar “de enige juiste beslissing” is.