‘Betonmakers werken te nauw met elkaar samen’

Toezichthouder ACM heeft moeten ingrijpen in de betonsector. Zeven grote betonmakers hebben toezeggingen moeten doen aan de marktwaakhond. Die vreesde dat er sprake was van oneerlijke concurrentie in de branche. ACM vond geen bewijzen van bijvoorbeeld kartelafspraken, maar constateerde wel dat concurrerende bedrijven als Dyckerhoff Basal, Mebin en Rouwmaat wel erg intensief samenwerkten. Zo werden bepaalde mortelcentrales door meerdere bedrijven tegelijk gebruikt. Hierdoor was het volgens ACM mogelijk dat concurrentiegevoelige informatie werd uitgewisseld. Nu is afgesproken dat een aantal zorgelijke samenwerkingsverbanden binnen drie jaar wordt beëindigd. (ANP)