GGD: verband kanker en industrie Moerdijk niet waarschijnlijk

Bewoners en huisartsen waren bezorgd.

Industriegebied Moerdijk ligt aan het Hollands Diep. Het gelijknamigedorp telt ruimt duizend inwoners. In de hele gemeente wonen er 36.000.
Industriegebied Moerdijk ligt aan het Hollands Diep. Het gelijknamigedorp telt ruimt duizend inwoners. In de hele gemeente wonen er 36.000. Foto’s Merlin Daleman

Inwoners van Moerdijk lopen geen verhoogde kans op kanker door het industrieterrein in hun gemeente. Een verband tussen kankergevallen en het industrieterrein met veel chemische industrie is niet aantoonbaar, zo staat in een onderzoek van de GGD West-Brabant. „Er is geen afwijkend beeld”, zegt onderzoeker Hans Augustijn. Het onderzoek werd ingesteld op verzoek van burgemeester Jac Klijs van Moerdijk, na bezorgdheid van omwonenden en vermoedens van huisartsen in NRC.

In de dorpen Klundert en Moerdijk, gelegen vlak naast het industriegebied, komt kanker in de periode 1989-20013 niet vaker voor. Het totaal aantal inwoners met kanker in Klundert is in deze periode zelfs lager dan op basis van landelijke cijfers werd verwacht. Wel komt in de kern Zevenbergen meer longkanker voor dan gemiddeld in Nederland. Maar een verband met de industrie is volgens het onderzoek „niet waarschijnlijk”, aangezien Zevenbergen verder weg ligt van het industriegebied dan de andere kernen, en bovendien niet ligt onder de meest voorkomende windrichting.

De gemeente Moerdijk laat wel een vervolgonderzoek instellen, dat antwoord moet geven op de vraag waarom in Zevenbergen gedurende een kwart eeuw meer mensen zijn getroffen door longkanker dan gemiddeld in Nederland.

Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk is „tevreden” over de resultaten.

„Ik zie heus wel de nadelen van het industriegebied, afgezien van de voordelen zoals de werkgelegenheid. Maar het lijkt er nu op dat het in de gemeente Moerdijk niet ongezonder is dan elders. Dat is mooi.”

Zorgen na incident

Eerder dit jaar uitten omwonenden en huisartsen over bezorgdheid, naar aanleiding van een incident bij Shell Moerdijk. Daar bleek vorig jaar „onjuist menselijk handelen” twee maanden lang dagelijks 380 kilo ethyleenoxide de lucht in te zijn geblazen. Ethyleenoxide is een kankerverwekkende stof, nuttig als grondstof voor allerlei toepassingen, waaronder het steriliseren van medische apparatuur en de productie van wasmiddelen. Een huisarts zei toen in NRC:

„Wij hadden hier laatst zeven kwaadaardige tumoren in één week. Dat is op een aantal van achtduizend patiënten heel veel. Dat geeft ons te denken. Ik heb in mijn leven als huisarts nog nooit zo veel gevallen van kanker gezien. Het geeft ook patiënten te denken. Als een patiënt kanker blijkt te hebben, dan is de reactie vaak: vind je het gek, met dat industrieterrein?”

Volgens de GGD is er „alle reden” om bezorgdheid van omwonenden en huisartsen serieus te nemen. „Maar de oorzaak van kanker is vaak heel moeilijk vast te stellen”, zegt GGD-milieuarts Henk Jans.