Geen subsidie voor De Appel

Toneelgroep De Appel in Den Haag krijgt geen subsidie meer van de gemeente. Dat heeft cultuurwethouder Joris Wijsmuller (Stadspartij) besloten na een uitermate negatief advies van een adviescommissie. Het gezelschap, dat sinds 1971 als tweede gezelschap van Den Haag functioneert, dreigt daarmee te verdwijnen.

Wijsmuller schrijft in het Haagse Kunstenplan 2017-2020 dat hij na het negatieve advies geen beleidsmatige grond ziet om af te wijken van het advies „een einde te maken aan de uitzonderlijke situatie met twee gezelschappen in Den Haag”. In andere steden bestaat vaak maar één groot gezelschap. In Den Haag is dat straks alleen nog het Nationale Toneel.

De Appel, dat onlangs een door 10.000 mensen ondertekende petitie aan de wethouder aanbood, is teleurgesteld. Het gezelschap zal nu pogen de gemeenteraad, die in september beslist over het Kunstenplan, te overtuigen dat het steun verdient.