Na daling weer meer zelfmoord

Nooit eerder hebben zoveel mensen zelfmoord gepleegd als vorig jaar. Het gaat om 1.871 mensen, blijkt uit cijfers van het CBS. Afgezet tegen de grootte van de Nederlandse bevolking is het geen record: in de jaren 80 en 90 kwam zelfmoord relatief vaker voor.

Het aantal zelfdodingen stijgt al sinds 2007, maar vertoonde vorig jaar voor het eerst een lichte daling, zowel relatief als absoluut. In 2015 kwam het aantal doden door suïcide op het niveau van 1987.

Het CBS telde voornamelijk meer zelfmoorddoden onder mannen van in de 20 en mannen ouder dan 60. In andere groepen zijn de aantallen gedaald of vrijwel gelijk gebleven. Zelfdoding kwam onder mannen in 2015 meer dan twee keer zo vaak voor als onder vrouwen. Mannen die gescheiden of weduwnaar zijn, plegen vier keer zo vaak zelfmoord als mannen die getrouwd of nooit getrouwd zijn geweest. Bij vrouwen is dat verschil ook te zien in de cijfers, maar is het minder groot. Het Nederlandse zelfmoordcijfer is lager dan gemiddeld in de Europese Unie.