Onderzoek: Asschers ontslagwet behaalt beoogde doelen niet

De wet zou ontslag makkelijker moeten maken en ervoor moeten zorgen dat werknemers sneller een vast contract krijgen.

Foto Roos Koole/ANP XTRA

De Wet werk en zekerheid (WWZ), die een jaar geleden is ingevoerd, leidt niet tot het gewenste resultaat. Elf van de dertien doelen van de nieuwe wet zijn niet behaald, zo blijkt uit een onderzoek (PDF) van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).

Voor dit onderzoek werd een enquête onder ruim duizend leden van de verenigingen, met name advocaten, juristen en rechtshulpverleners, gehouden over hun ervaringen met de nieuwe wet. Daarnaast werd een analyse van uitspraken van vier rechtbanken gedaan.

De invoering van de WWZ zorgde voor grote veranderingen in het arbeidsrecht. Zo kunnen werknemers nu maximaal twee in plaats van drie opeenvolgende tijdelijke contracten krijgen en moet ontslag gebaseerd worden op één van de zes gronden voor ontslag die zijn opgenomen in de wet.

Niet het beoogde resultaat

Volgens de respondenten van de enquête zijn slechts twee van de dertien doelen van de WWZ behaald. 57 procent gelooft dat rechtsgelijkheid bij ontslag bevorderd is. Ook zijn de ontslagvergoedingen beperkt.

De overige doelen zijn volgens de respondenten niet behaald. De nieuwe wet is volgens het onderzoek niet bevorderlijk voor werknemers:

  • De rechtspositie van werknemers zonder vast contract is niet versterkt.
  • De doorstroom van flexibele naar vaste arbeid is door de nieuwe wet niet bevorderd.

Maar ook voor werkgevers pakt de nieuwe wet niet goed uit:

  • De nieuwe wet maakt het niet aantrekkelijker voor werkgevers om mensen aan te nemen. Werkgevers bieden werknemers na twee jaarcontracten juist geen vast contract aan.
  • Het is voor werkgevers juist moeilijker in plaats van makkelijker geworden om mensen te ontslaan.  Uit analyse van uitspraken blijkt dat vier op de tien ontslagverzoeken afgewezen wordt, terwijl voor de WWZ één op de tien ontslagverzoeken werd afgewezen.

Van de respondenten vindt 74 procent dat “het met de WWZ geïntroduceerde systeem niet juridisch deugdelijk is.”