Aantal zelfmoorden afgelopen jaar weer gestegen

Nooit eerder pleegden zoveel mensen suïcide, blijkt uit nieuwe cijfers. Het aantal stijgt al jaren.

Archiefbeeld.
Archiefbeeld. Foto Lex van Lieshout / ANP

Nooit eerder hebben zoveel mensen zelfmoord gepleegd als vorig jaar. Het gaat om 1.871 mensen, blijkt uit cijfers van het CBS. Afgezet tegen de grootte van de Nederlandse bevolking is het geen record: in de jaren 80 en 90 kwam zelfmoord relatief vaker voor.

Het aantal zelfdodingen stijgt al sinds 2007, maar vertoonde vorig jaar voor het eerst een lichte daling, zowel relatief als absoluut. In 2015 kwam het aantal doden door suïcide op het niveau van 1987.

Het CBS telde voornamelijk meer zelfmoorddoden onder mannen van in de 20 en mannen ouder dan 60. In ander groepen zijn de aantallen gedaald of vrijwel gelijk gebleven. Zelfdoding kwam onder mannen in 2015 meer dan twee keer zo vaak voor dan onder vrouwen. Mannen die gescheiden of weduwnaar zijn, plegen vier keer zo vaak zelfmoord als mannen die getrouwd of nooit getrouwd zijn geweest. Bij vrouwen is dat verschil ook terug te zien in de cijfers, maar minder groot.

Het Nederlandse zelfmoordcijfer is lager dan gemiddeld in de Europese Unie, blijkt uit cijfers van de OESO.

Praten over zelfdoding kan bij de hulp- en preventielijn 0900 0113 (www.113Online.nl): ‘Zelfmoord? Praat erover’.