Vakbond wil opheffing immuniteit topman Europees Octrooibureau

EUROPEES OCTROOIBUREAU Vakbond SUEPO heeft het octrooibureau gedagvaard. De bond vraagt de lidstaten om in te grijpen tegen president Battistelli.

Benoît Battistelli, president van het Europees Octrooibureau.
Benoît Battistelli, president van het Europees Octrooibureau. Andreas Terlaak

De onschendbaarheid van de omstreden president Benoît Battistelli van het Europees Octrooibureau moet worden opgeheven. Die oproep heeft vakbond SUEPO dinsdag gedaan aan de 38 lidstaten van het bureau via advocaat Liesbeth Zegveld.

Aanleiding voor de oproep is de verdere escalatie van het arbeidsconflict tussen de bond en Fransman Battistelli. De bond, die de helft van de 7.000 werknemers vertegenwoordigt, heeft het octrooibureau nu voor de rechter gedaagd vanwege sancties tegen vakbondsbestuurders.

Het bureau verleent Europese patenten en heeft vestigingen in Duitsland, Oostenrijk, Nederland en België. Als internationale organisatie zegt het octrooibureau niet onder nationaal arbeidsrecht te vallen en geniet onschendbaarheid. Het Haagse Gerechtshof was het daar niet mee eens, maar Battistelli heeft die uitspraak genegeerd. De zaak ligt nu bij de Hoge Raad.

De bestuurlijke crisis zal centraal staan als de beheersraad, het hoogste orgaan met afgevaardigden van de 38 lidstaten, woensdag en donderdag in München bijeenkomt. Het octrooibureau wil niet speculeren over de agenda van de beheersraad, reageert een woordvoerder.

In maart droeg de raad Battistelli op de relatie met de bond te normaliseren. In plaats daarvan is SUEPO-de secretaris Laurent Prunier onlangs geschorst wegens vermeend wangedrag. Er zijn ‘disciplinaire onderzoeken’ naar zeven vakbondsbestuurders, ruim eenderde van het totaal, zegt advocaat Zegveld. De procedures kunnen uitmonden in ontslag of korting op het salaris of pensioen.

De bond heeft een kort geding aangespannen bij de Haagse rechtbank om de disciplinaire onderzoeken onafhankelijk te laten beoordelen. Het octrooibureau liet de deurwaarder die de dagvaarding kwam brengen door vijf bewakers het pand uitzetten. Ze wilden hem ook niet vertellen waar de brievenbus is.

Een aantal belangrijke lidstaten, zoals Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, is zeer kritisch over Battistelli. Hij heeft de irritatie recentelijk vergroot door persoonlijk druk uit te oefenen in een ontslagprocedure tegen een Ierse patentrechter. Battistelli eiste in een brief dat deze rechter geen openbaar verhoor zou krijgen door een bezwaarcommissie. De commissie stelde dat haar onafhankelijkheid in het geding was en heeft niet ingestemd met het ontslag.

Het bureau gaat niet in op individuele zaken, zegt de woordvoerder.