Kamer wil subsidie voor EKWC

De Tweede Kamer wil dat het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) de komende vier jaar wel rijkssubsidie krijgt. De instelling kreeg een positief advies van de Raad voor Cultuur, maar kon volgens minister Bussemaker niet in de basisinfrastructuur opgenomen worden omdat ze te ver buiten een stad is gehuisvest en daardoor niet aan de voorwaarden voldoet. De Kamer nam gisteren een motie aan waarin de regering gevraagd wordt een oplossing te vinden. (NRC)