In de zorg is het verzuim wegens ziekte het hoogst

De zorg is de sector met het hoogste ziekteverzuim. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg het ziekteverzuimpercentage voor de branche in het eerste kwartaal 5,8 procent. Dit betekent dat van alle duizend te werken dagen er 58 dagen door medewerkers zijn verzuimd vanwege ziekte. Vooral in verpleeg- en verzorgingstehuizen bleven veel medewerkers ziek thuis. In ziekenhuizen speelde het probleem wat minder. Het landelijk gemiddelde ziekteverzuim lag in de eerste drie maanden van het jaar op 4,3 procent. (ANP)