Kinderen? Dat is niet (altijd) leuk

Geluk Maakt het combineren van werk en zorg ongelukkig?

Trotse ouders, wolken van baby’s - van een afstand lijkt het allemaal zo mooi. Toch bestaat er in de wetenschappelijke literatuur zoiets als de ‘parenting happiness gap’: ouders zijn vaak minder gelukkig dan mensen zonder kinderen. Onderzoekers van de Universiteit van Texas kwamen er onlangs achter dat het land waarin ouders wonen hierbij een rol speelt. Sterker nog: de mate van geluk hangt volledig af van bestaande sociale voorzieningen als het aantal vakantiedagen of betaalbare dagopvang. Gelukkiger van het krijgen van kinderen word je namelijk pas écht wanneer het combineren van werk en de zorg voor kinderen zo min mogelijk stress oplevert, aldus de onderzoekers.

Voor het vergelijkende onderzoek werd gebruik gemaakt van bestaande data omtrent het persoonlijk geluksniveau van mensen, en onder meer de sociaal-economische kenmerken of het economische beleid binnen een land. In totaal werden 22 landen onderzocht.

‘Zorg voor zo min mogelijk stress’

Wat bleek? In de Verenigde Staten zijn ouders er het ‘slechtst’ aan toe: mensen met kinderen zijn hier gemiddeld 13 procent minder gelukkig dan degenen zonder. In Portugal is dat precies andersom: ouders zijn hier gemiddeld 8 procent gelukkiger dan mensen zonder kinderen. En ook in Hongarije, Spanje, Noorwegen, Zweden, Finland, Frankrijk en Rusland bestaat het ‘gat’ tussen mensen met en zonder kinderen slechts in positieve zin. In Nederland zijn ouders gemiddeld 2 procent minder gelukkig.

„In de landen waarin beleid erop gericht is ouders zoveel mogelijk middelen aan te reiken om werk privé te combineren, is de negatieve impact van het ouderschap minder groot”, vertelt hoofdonderzoeker Jeniffer Glass aan de Amerikaanse krant The New York Times. Welke voorzieningen dat dan waren? „De kosten voor dagopvang als percentage van het loon en het aantal op te nemen vakantie- en ziektedagen”, zegt Glass. Hoe completer dit ‘totaalpakket’, des te kleiner de kans ongelukkiger te zijn met kinderen.

Opvallend was bovendien dat andere voorzieningen zoals de duur van het ouderschapsverlof of zelfs kinderbijstand lang niet „zo’n groot effect” hadden als de eerder genoemde beleidsmaatregelen. Hoofdonderzoeker Glass: „Juist het beleid dat het minder stressvol maakt ouderschap met werk te combineren doet er écht toe.”

    • Anne Corré