Dijsselbloem voorkwam steun aan Schiphol en KLM

Foto Remko de Waal / ANP

Het ministerie van Financiën heeft een plan voor financiële steun aan Schiphol en KLM getorpedeerd. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu steunden het plan, maar door het verzet van Financiën is het niet opgenomen in de Actieagenda Schiphol, de kabinetsplannen voor de luchthaven. Het ministerie van Financiën, grootaandeelhouder van Schiphol, wil de luchthaven wel steunen met projectgebonden bijdragen voor innovatie in beveiliging, maar niet met een jaarlijkse subsidie.

Lees ook de complete reconstructie van de Schiphollobby: Wie betaalt de beveiliging van Schiphol?

Dat blijkt uit een reconstructie van NRC van de lobby van de luchtvaartsector voor verlaging van de securitykosten op Schiphol. Deze kosten voor veiligheidscontroles, vorig jaar bijna 300 miljoen euro, worden door Schiphol doorberekend aan luchtvaartmaatschappijen. KLM betaalde vorig jaar 150 miljoen euro aan Schiphol. De lobby was gericht op een jaarlijkse kabinetsbijdrage van 100 miljoen euro, zodat zowel de concurrentiepositie van Schiphol als KLM zou verbeteren. In veel landen betaalt de overheid de securitykosten, omdat veiligheid wordt beschouwd als een publieke taak.

Donderdag spreekt de Tweede Kamer over de Actieagenda, die door de luchtvaartsector als teleurstellend wordt gezien omdat er afgezien van verbouwing van het stationsgebied geen nieuwe maatregelen in worden aangekondigd. Een brede coalitie - behalve de luchtvaartsector ook VNO-NCW en TU Delft - bood Kamerleden dinsdag een petitie aan. In de petitie wordt het kabinet nogmaals opgeroepen om een deel van de securitykosten van Schiphol te betalen. De indieners van de petitie vergelijken Schiphol met voetbal en evenementen, waar de overheid beveiliging wél als een publieke taak beschouwt.