Bouterse blokkeert hervatting proces Decembermoorden

Hij doet een beroep op een grondwetsartikel dat zegt dat in het belang van staatsveiligheid vervolging kan worden gestaakt.

Foto Pieter van Maele/ANP

Desi Bouterse gaat het hervatten van het proces over de Decembermoorden blokkeren. Daarbij doet hij een beroep op artikel 148 van de Surinaamse grondwet. Minister Van-Dijk Silos van Justitie heeft dat bekendgemaakt, meldt onze correspondent Nina Jurna.

Twitter avatar NinaJurna Nina Jurna Justitieminister minister van Dijk-Silos: ‘het wordt artikel 148’. Dit houdt in dat president de pg bevel kan geven rechtszaak te stoppen

Artikel 148 luidt:

“De regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. In het belang van de staatsveiligheid kan de regering in concrete gevallen aan de procureur-generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging.”

Hiermee geeft Bouterse dus aan dat vanwege de staatsveiligheid de vervolging over de Decembermoorden niet door mag gaan. Woensdag komt het parlement bijeen in een comité-generaal, een geheime zitting, omdat er volgens Bouterse een “constitutionele crisis” was ontstaan. Tijdens die bijeenkomst zal Bouterse zijn besluit toelichten.

Volgens het Surinaamse Star Nieuws staat de hele regering achter het in werking stellen van het grondwetsartikel. “De puzzel is al opgelost,” zei minister Van Dijk-Silos.

Lees ook het stuk van onze correspondent Nina Jurna over wat dit betekent voor Bouterse: Valt nu toch het doek voor Desi?

‘Redelijke termijn’

In 2012 werd in Suriname een amnestiewet aangenomen. Onder meer Desi Bouterse, die in 2010 tot president werd gekozen, werd daardoor van vervolging gevrijwaard. Een nog op te richten Constitutioneel Hof zou de grondwettelijkheid van de amnestiewet toetsen. De Krijgsraad schorste het proces in afwachting daarvan.

Na een verzoek van nabestaanden vond de hoogste Surinaamse rechter eind 2015 dat het proces toch verder moest gaan. Van een Constitutioneel Hof was nog niks terecht gekomen en volgens de grondwet hebben nabestaanden recht op behandeling van hun klacht “binnen redelijke termijn”. Het OM wilde zijn vingers er echter niet aan branden wegens de amnestiewet.

De Krijgsraad besloot recent echter toch het proces voort te zetten, met verwijzing naar “redelijke termijn”. Ook zei de Krijgsraad dat inmenging in een lopend proces verboden is in de grondwet. Donderdag zou het proces worden hervat. In allerijl plaatste het parlement het wetsvoorstel voor een Constitutioneel Hof alsnog op de agenda.

Dit zei Bouterse eerder over de Decembermoorden: