Tweede Kamer stemt in met naturalisatie na zeven jaar

Nieuwkomers krijgen voortaan niet na vijf jaar, maar na zeven jaar rechtmatig verblijf het Nederlanderschap.

Foto ANP / Lex van Lieshout

Nieuwkomers krijgen voortaan niet na vijf jaar, maar pas na zeven jaar rechtmatig verblijf het Nederlanderschap. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag in met dit wetsvoorstel. Naast coalitiepartijen VVD en PvdA stemden ook het CDA en de PVV voor de wet, waardoor ook een meerderheid in de senaat waarschijnlijk is.

De afspraak om de termijn voor naturalisatie met twee jaar te verlengen komt uit het regeerakkoord. Volgens het kabinet doet de nieuwe termijn meer recht aan het uitgangspunt dat iemand “een substantiële periode” in Nederland is geweest. Ook zou na een langer verblijf de kans op betaald werk groter zijn.

De Raad van State kritiseerde twee jaar geleden in een advies de “summiere onderbouwing” van het wetsvoorstel. In het Kamerdebat over het voorstel, eerder deze maand, uitten een aantal oppositiepartijen ook kritiek op de voorgestelde verandering. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman zei verlenging van de termijn te betreuren omdat zij gelooft dat “naturalisatie juist een katalysator voor integratie is”. Voor D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma was vooral onduidelijk welk probleem met de nieuwe wet wordt opgelost.

Coalitiepartij PvdA gaf toe dat de voorgestelde verandering een concessie aan regeringspartner VVD is. VVD-Kamerlid Malik Azmani verdedigde het voorstel door te zeggen dat een langere termijn nieuwkomers genoeg tijd geeft “om aan de Nederlandse samenleving deel te nemen en daaraan bij te dragen”. Voor de PVV gaat het voorstel van het kabinet juist niet ver genoeg. De partij van Wilders bepleit een termijn van tien jaar. “Nederlander worden moet een ambitie worden: iets van bloed, zweet en tranen”, aldus Kamerlid Machiel de Graaf.

Dijkhoff wijst op termijnen elders in Europa

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) wees er in het debat nog op dat een naturalisatietermijn van zeven jaar Europees gezien niet ongebruikelijk is. Zo hanteren Griekenland, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Slowakije dezelfde termijn en kan bijvoorbeeld in Italië en Spanje pas na tien jaar rechtmatig verblijf het naturalisatieproces plaatsvinden.

De wetswijziging heeft, mocht die ook door de Eerste Kamer worden aangenomen, geen gevolgen voor nieuwkomers die nu al drie jaar in Nederland zijn. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag ook voor een amendement van D66-Kamerlid Sjoerdsma dat regelt dat deze groep nog onder de oude regels valt.