Productie elektriciteit uit steenkool op hoogste niveau sinds 1990

De totale elektriciteitsproductie nam vorig jaar in ons land toe, maar er werd niet veel meer elektriciteit verbruikt.

De kolencentrale van E.ON op de Maasvlakte.
De kolencentrale van E.ON op de Maasvlakte. ANP / Robin van Lonkhuijsen

De productie van elektriciteit uit steenkool is vorig jaar gestegen tot het hoogste niveau sinds 1990. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2015 werd in ons land 39 miljard kWh aan elektriciteit opgewekt uit steenkool. Dat is 35 procent meer dan het jaar daarvoor.

De productie uit steenkool steeg voor het vierde jaar op rij. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde juist, met ruim 9 procent tot 46 miljard kWh. Dat is het laagste niveau sinds 1996. De totale elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen groeide met bijna 6 procent naar 89 miljard kWh.

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon steeg van 11,7 miljard kWh in 2014 naar 13,7 miljard kWh het jaar daarna. Dat kwam vooral door de groei in de productie van elektriciteit uit wind, zo meldt het CBS.

De totale elektriciteitsproductie nam vorig jaar met bijna 7 miljard kWh toe, tot 110 miljard kWh. Dat terwijl het Nederlandse verbruik van elektriciteit grofweg onveranderd bleef, op 118 miljard kWh. De toename van de elektriciteitsproductie hangt vooral samen met de groeiende vraag uit het buitenland. Nederland exporteerde in 2015 ruim 13 miljard kWh naar België, 40 procent meer dan het jaar ervoor.

Nieuwe en oude kolencentrales

Het kabinet heeft afspraken gemaakt over de aanscherping van het milieubeleid. Zo wordt overwogen om twee extra kolencentrales te sluiten, naast de eerder afgesproken sluiting van vijf oudere kolencentrales die voor 1990 gebouwd zijn.

De afgelopen jaren is er ook een aantal kolencentrales geopend. Dat komt omdat het kabinet zich ruim tien jaar geleden zorgen maakte over of er voldoende stroom zou zijn om de economische groei bij te houden. Er werden daarop drie kolencentrales geopend: één in Eemshaven (RWE) en twee op de Maasvlakte: één voor GDF-Suez (nu Engie) en één voor Eon (nu Uniper).

    • Liza van Lonkhuyzen