Meer elektriciteit uit steenkool opgewekt

De productie van elektriciteit uit steenkool is vorig jaar gestegen tot het hoogste niveau sinds 1990. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2015 werd in Nederland 39 miljard kWh aan elektriciteit opgewekt uit steenkool. Dat is 35 procent meer dan in het jaar daarvoor.

De productie uit steenkool steeg voor het vierde jaar op rij. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde juist, met ruim 9 procent tot 46 miljard kWh. Dat is het laagste niveau sinds 1996. De totale elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen groeide met bijna 6 procent naar 89 miljard kWh.

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon steeg van 11,7 miljard kWh in 2014 naar 13,7 miljard kWh het jaar daarna. Dat kwam vooral door de groei van de productie van elektriciteit uit wind, zo meldt het CBS.

Het kabinet heeft afspraken gemaakt over de aanscherping van het milieubeleid. Zo wordt overwogen om twee extra kolencentrales te sluiten. Eerder werd al afgesproken om vijf oudere kolencentrales die voor 1990 zijn gebouwd te sluiten.

De afgelopen jaren zijn ook nieuwe kolencentrales geopend. Ruim tien jaar geleden maakte het kabinet zich zorgen of er wel voldoende stroom zou zijn om de groei bij te houden. Vervolgens werden drie nieuwe kolencentrales geopend: een in Eemshaven en twee op de Maasvlakte.