2Doc: Bewakers van Bemelen

None

Portret van Bemelen, een klein dorpje gelegen in Zuid-Limburg. De documentaire opent met een blik op de Sint-Laurentiuskerk. Een pittoresk plaatje, maar net als de kerk hebben de perifere gebieden in ons land te maken met een grote leegloop. Dit geldt zeker ook voor Bemelen: de jongeren trekken weg en de vergrijzing trekt een wissel op het dorps- en verenigingsleven. De bevolking wordt op peil gehouden door mensen uit de stad, veelal ‘Hollanders’ die hier voor de ruimte en rust komen. Echte Bemelaars worden zij echter niet, de verschillen in achtergrond zijn niet eenvoudig te overbruggen. De documentaire verloopt in rustig tempo, passend bij het serene dorpsleven. Pierre en Willie Pittie, twee broers van in de zeventig, wonen nog in hun ouderlijk huis. Paul van Melis, import uit Midden-Limburg, vervult zowel de rol van koster, misdienaar als postbode. En dan is er Tiny, wier man vrachtwagenchauffeur is en daardoor altijd onderweg. Aan de hand van deze personen weet documentairemaker Hans Heijnen een indringend beeld te schetsen van een onder druk staande gemeenschap en dorpscultuur.

    • Hans Kingma