Paus: kerk moet excuses aanbieden aan homoseksuelen

Ook andere “gemarginaliseerde groepen” verdienen volgens Franciscus een sorry voor de manier waarop ze zijn behandeld.

Paus Franciscus spreekt journalisten toe na een bezoek aan Armenië.
Paus Franciscus spreekt journalisten toe na een bezoek aan Armenië. Foto Tiziana Fabi/Reuters

Paus Franciscus is van mening dat de Katholieke kerk excuses moet aanbieden aan homoseksuelen en andere groepen die het in het verleden heeft gemarginaliseerd. De geestelijk leider zei dat zondag na een bezoek aan Armenië, meldt persbureau AP. Homoseksuelen moeten niet gediscrimineerd worden maar met respect behandeld, aldus de paus.

Franciscus werd gevraagd of hij het eens is met de uitspraken van de Duitse kardinaal Reinhard Marx. Die zei enkele weken terug na de aanval op een gay bar in Orlando dat de kerk een excuus moet maken voor de manier waarop homoseksuelen in het verleden behandeld zijn. De paus reageerde daar op door te zeggen:

“De homoseksuele gemeenschap kan misschien een beetje aanstootgevend zijn voor sommigen, maar wie zijn wij om iemand te veroordelen die deze voorkeur heeft, van goede wil is en op zoek naar God. We moeten ze bijstaan.”

Franciscus voegde daaraan toe dat de kerk niet alleen naar deze groep excuses moet maken, maar ook naar de armen, vrouwen die zijn uitgebuit en kinderen die gedwongen kinderarbeid moeten verrichten.

Koerswijziging

Het is niet de eerste keer dat de huidige paus de kerkdeur heeft opengezet voor homoseksuelen. Tijdens zijn eerste persconferentie in de lucht, in 2013, deed hij, gevraagd naar zijn mening over de positie van deze groep binnen de kerk de uitspraak: “Wie ben ik om te oordelen?”. Later ging hij met homorechtenorganisaties in gesprek.

Franciscus staat erom bekend dat hij een toleranter houding aanneemt tegenover homoseksuelen dan zijn voorgangers. Toch wachten zij officieel nog op een koerswijziging van de kerk. Die leek er in 2014 te komen, maar conservatieve bisschoppen hielden toen de boot af.