‘Katholieke kerk moet homo’s excuus maken’

Paus Franciscus vindt dat de katholieke kerk haar excuses moet aanbieden aan homoseksuelen en andere groepen die zij in het verleden onheus heeft behandeld of te weinig aandacht heeft gegeven. Op de terugvlucht uit Armenië antwoordde hij op een vraag over de Duitse kardinaal Reinhard Marx, die had gezegd dat de kerk haar excuses moet aanbieden aan homoseksuelen. „De kerk moet spijt betuigen voor het feit dat ze zich vele malen, vele malen, niet goed heeft gedragen”, zei Franciscus. Niet alleen „tegen iemand die homoseksueel is die zij heeft beledigd, maar ook tegen de armen, ook tegen mishandelde vrouwen, tegen kinderen die gedwongen zijn te werken.” Hij herinnerde aan de „gesloten katholieke cultuur” in Argentinië waarin hij opgroeide, en waarin werd neergekeken op mensen die zijn gescheiden. „Die cultuur is veranderd, God zij dank.” (NRC)