Hennis breekt lans voor Srebrenica-veteranen

Minister van Defensie Jeanine Hennis (VVD) heeft het zaterdag opgenomen voor de Dutchbatters die in de jaren negentig in de Bosnische enclave Srebrenica waren gestationeerd. De bewindsvrouw zei tijdens de jaarlijkse Veteranendag in Den Haag dat de missie „eigenlijk onuitvoerbaar was”. Niet eerder sprak het kabinet zo openlijk de steun uit voor de Dutchbatters.

De Srebrenica-episode geldt als een inktzwarte bladzijde in de recente Nederlandse geschiedenis. Het Nederlandse bataljon, Dutchbat, kreeg begin jaren negentig opdracht de Bosnische enclave in voormalig Joegoslavië te beschermen. Zij werden daar door troepen van generaal Mladić onder de voet gelopen. Deze Bosnisch-Servische soldaten vermoordden daarna meer dan 8.000 mannen en jongens die in de enclave bescherming hadden gezocht. Dutchbat, en met name commandant Thom Karremans, kregen na de gebeurtenissen veel kritiek omdat ze te weinig zouden hebben gedaan om de massaslachting te voorkomen.

Volgens minister Hennis ligt het echter niet zo eenvoudig. „Terwijl andere landen weigerden, besloot Nederland te gaan”, zei ze. Zonder adequate voorbereiding, met onvoldoende middelen en capaciteit. „Om vrede te handhaven waar geen vrede was. Een opdracht die – reeds op voorhand – onuitvoerbaar was.” Volgens haar hebben de militairen altijd onder „onmogelijke omstandigheden” naar „eer en geweten” hun taken proberen uit te voeren. (NRC)