Friese PvdA’ers hekelen koers Samsom

In een ingezonden brief betitelen de Friezen de opstelling van de fractie als “slappe nietsigheid”.

Foto Martijn Beekman / ANP

PvdA’ers in Friesland keren zich tegen de koers van partijleider Diederik Samsom. In een ingezonden brief in de Leeuwarder Courant schrijft een groep van dertig Friese PvdA’ers, onder wie een oud-gedeputeerde en een Statenlid, dat de landelijke partijtop niet voldoende naar de leden luistert. “Leden worden gehoord, maar hebben uiteindelijk niets in te brengen.”

Aanleiding voor de brief is de weigering van de Tweede Kamerfractie om zich in te zetten voor een verruiming van het kinderpardon, zoals een ruime meerderheid van de PvdA-leden wil. De Friese PvdA’ers betitelen de opstelling van de fractie als “slappe nietsigheid”. Ze roepen Samsom en partijvoorzitter Spekman op om “daadwerkelijk” op te komen voor “de zwakkeren in onze maatschappij”.