Onderzoek wanbeleid SNS stap dichterbij

Voormalige aandeelhouders van SNS Reaal mogen ook wat de advocaat-generaal betreft om een gerechtelijk onderzoek vragen naar wanbeleid bij de genationaliseerde bank en verzekeraar. Deze belangrijkste adviseur van de Hoge Raad heeft aangeraden om het eerdere besluit daarover van de Ondernemingskamer in stand te laten. De beleggers eisen zo’n zogeheten enquête naar wanbeleid bij SNS Reaal. Dat bedrijf moest in februari 2013 door de Staat worden genationaliseerd om een faillissement te voorkomen. De Staat en het voormalige SNS Reaal gingen in beroep tegen het besluit van de Ondernemingskamer. (ANP)