We spreken alleen van ‘hartfalen’ als de hartspier tekortschiet

In de bijlage Wetenschap van de NRC van 18 en 19 juni wordt in het artikel ‘Beetje dik ...’, zoals vaker, het begrip ‘hartfalen’ verkeerd gebruikt. In de cardiologie wordt het begrip ‘hartfalen’ uitsluitend gebruikt voor de situatie waarin de kracht van de hartspier – meestal de linker hartkamer – te kort schiet om aan de metabole behoefte(n) van het lichaam te voldoen. Dit leidt dan tot de diagnose ‘decompensatio cordis’. Dit medische probleem wordt in de Engelstalige medische literatuur ‘heart failure’ genoemd, wellicht de oorzaak voor het bovengenoemde misverstand. Veel voorkomende oorzaken van ‘hartfalen’ zijn: verlies van hartspierweefsel door een hartinfarct, langdurig bestaande te hoge bloeddruk, hartklepaandoeningen, primaire afwijkingen van de hartspier (cardiomyopathie) en aangeboren hartafwijkingen.

En, nu ik toch bezig ben: een hart-aanval is niet hetzelfde als hartstilstand.

Cardioloog in ruste

    • V. Manger Cats