Brieven

Zo red je de planeet nietDe combinatie…

Zo red je de planeet niet

De combinatie van een sterke groei van de mondiale luchtvaart en beperking van de daarmee gepaard gaande opwarming (22/6) is veel problematischer dan geschetst.

De opwarming door vliegtuigen is twee keer zo groot als alleen die door CO2. Non-CO2 broeikasgassen worden door ICAO niet aangepakt. Bovendien zullen biobrandstoffen hier niet tegen helpen. Daarenboven beperkt ICAO zich vooralsnog tot compensatie van CO2-uitstoot ten gevolge van groei na 2020, dus niet van de overige CO2-uitstoot. Van reductie is al helemaal geen sprake.

Dat steekt schril af tegen de reductie die alle overige economische activiteiten van ontwikkelde landen in 2050 moeten opbrengen, namelijk 5 tot 10 procent van hun uitstoot in 1990. De bescheiden effecten van zuiniger en efficiënter vliegen zullen volledig teniet worden gedaan door de enorme groei. Tegen de tijd dat vliegen op elektriciteit en/of waterstof echt werkt, zal de sterk gegroeide luchtvaart het Klimaatakkoord allang hebben ondermijnd.

Enige maanden geleden schreef Staatssecretaris Dijksma (Luchtvaart en Milieu) aan de Tweede Kamer over de toekomst van Schiphol: „Nederland kan profiteren van de kansen die de mondiale luchtvaartgroei biedt”.

Tijd om dit luchtvaart- en milieubeleid grondig te herijken.

Voorzitter Werkgroep Toekomst Luchtvaart

Zwarte Piet

Dat heet debat, Quinsy

Volgens Quinsy Gario blijkt uit het feit dat Rob Waumans zijn opiniestuk (geen column) niet alleen schreef, maar ook nog eens de ruimte kreeg om dit te publiceren (4/6), dat de landelijke pers de dagelijkse realiteit van velen in dit land niet serieus neemt (18/6). Dan heeft Gario toch één ding niet begrepen. Dankzij onze grondwettelijk verankerde persvrijheid en de gezegende ruimdenkendheid van de opinieredacties van de kwaliteitskranten krijgen felle tegenstanders als Rob Waumans en Quinsy Gario allebei hele pagina’s om hun meningen over een serieus probleem aan een breed publiek kenbaar te maken. Dat hun opiniestukken worden geplaatst, betekent niet dat de redactie het er mee eens is, maar wel dat die het serieus neemt en belangrijk vindt om onder de aandacht van de lezers te brengen!

Dat heet debat, en debat is de enige manier om het door Quinsy Gario terecht gesignaleerde probleem op te lossen. Maar dan wel debat met respect voor elkaar en graag ook voor de kranten die er de ruimte aan geven.

Henk Slechte

Correcties en aanvullingen

Premier Thatcher

In een van de bijdragen van oud-correspondenten over hun tijd in Londen (‘Te gast op een excentriek eiland, 18/6, p. 18) is sprake van premier Thatcher in 1975. Dit moet zijn: 1979.