Waarom er #ophef is over oudere Brexiteers

Vrijdag deed een tabelletje de ronde waaruit zou blijken dat jongeren veel liever in de EU hadden willen blijven.

Teleurstelling bij het Remain-kamp.
Teleurstelling bij het Remain-kamp. Foto Rob Stothard / AFP

De uitkomst van het referendum is de schuld van de oudere generaties, vinden talloze jonge Britten. Zij beklagen zich daarover met de hashtag #WhatHaveWeDone op Twitter. Aanleiding voor de hashtag lijken de resultaten van een oude peiling.

Ouderen zouden aanzienlijk meer voor een Brexit gekozen hebben dan jongeren, terwijl de jeugd veel langer met de gevolgen moet leven. Vrijdag werden vooral cijfers die peilingbureau YouGov enkele dagen voor het referendum naar buiten bracht vaak gedeeld. Uit een peiling zou blijken dat met name jongeren in overgrote meerderheid van plan waren voor Remain te stemmen. Hoe ouder de respondenten worden, hoe vaker ze in het Leave-kamp lijken te vallen.

Het beeld dat steun voor de EU vooral onder jongeren leeft is in een peiling die daags voor het referendum werd gehouden nog sterker terug te vinden dan in de cijfers die vrijdag vaak werden gedeeld.

In hoeverre de leeftijdscijfers kloppen is overigens maar de vraag: het gaat om gewogen peilingen onder een bescheiden groep van respectievelijk 1652 en 3766 respondenten.

Of de cijfers nu kloppen of niet, de uitslag van het referendum komt de oudere generaties op Twitter op stevige kritiek te staan.

Twitter avatar jamietinsley156 Jamie Tinsley #WhatHaveWeDone - A generation given everything: Free education, golden pensions & social mobility voted to strip next generation’s future!
Twitter avatar TamaraIsted1 Tamara Isted You know what makes me mad? Those who it will affect most were sat in classrooms whilethe rest of the country got their vote #WhatHaveWeDone
Twitter avatar FreddieMartin1 Freddie Martin Was going to do a #WhatHaveWeDone tweet but it doesn’t feel accurate, #WhatHaveTheyDone is more appropriate