Herstel varkenssector vergt 200 miljoen

Er is minimaal 200 miljoen euro nodig om de noodlijdende varkenssector te helpen. Dat staat in het ‘Actieplan Vitalisering Varkenshouderij’, dat donderdag in Den Haag is gepresenteerd. Met het geld moet de sector worden gesaneerd. Alleen het verkleinen van de varkensstapel is volgens de opstellers niet voldoende. Wel zal het aantal bedrijven fors teruglopen, van 5.000 nu naar maximaal 2.000 grotere bedrijven in 2020. De problemen van de varkenshouders zijn ontstaan door overproductie, Russische boycot, hoge kosten en groeiende concurrentie. (NRC)