Nieuwe ophef over benoeming Leiden

Universiteiten

Sollicitant voor hoogleraarschap Engels gaat naar rechter over behandeling door Leidse sollicitatiecommissie.

Het Leidse Academiegebouw.
Het Leidse Academiegebouw. Rudolphous / Wikipedia

Het internationaal vooraanstaand Centrum voor Taalkunde van de Universiteit Leiden (LUCL) is opnieuw in opspraak geraakt. En weer wegens de sollicitatieprocedure voor een vrijkomend hoogleraarschap.

Engelse Taalkunde

Dit keer gaat het om de vacature voor de leerstoel Engelse Taalkunde. Eerder dit jaar was er al ophef over de procedure rond de leerstoel Nederlandse Taalkunde. Toen protesteerde neerlandicus Marc van Oostendorp openlijk tegen een onheuse bejegening tijdens de sollicitatie.

Vyvyan Evans, hoogleraar Taalkunde aan de Bangor University in Wales, heeft in Leiden gesolliciteerd op de Engelse Taalkunde-post, maar volgens hem is er achter zijn rug om negatieve informatie over hem verzameld om zijn mogelijke aanstelling in Leiden te blokkeren. Dit is volgens hem gebeurd door de directeur van het LUCL, prof. Niels Schiller, die in de sollicitatiecommissie zat. Als klopt wat Evans beweert, is daarmee de sollicitatie-code die de Universiteit Leiden hanteert (de code van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling, NVP) gebroken. Die schrijft voor dat een sollicitant ervan op de hoogte moet worden gesteld als een organisatie inlichtingen over hem of haar inwint bij derden. De verkregen informatie moet aan de sollicitant worden meegedeeld, met bronvermelding. Dit is volgens Evans niet gebeurd.

Schadevergoeding

Evans eist een schadevergoeding van meer dan 500.000 euro van de Universiteit Leiden. Bij de rechtbank in Den Haag heeft hij een verzoek tot een hoorzitting ingediend. Wordt dat verzoek toegekend dan wil hij de acht leden van de sollicitatiecommissie onder ede laten horen. Ook wil hij de notulen van de commissievergaderingen boven water krijgen, net als een anoniem rapport dat Schiller zou hebben gebruikt. Volgens Evans is dat rapport op verzoek van Schiller geschreven door een huidige collega van de Bangor University, die een wrok tegen hem koestert.

Er komt nu een nieuwe sollicatieprocedure, met een nieuwe commissie

Uit documenten die Evans ter beschikking heeft gesteld aan deze krant, blijkt dat zowel de hr-manager van de faculteit Geesteswetenschappen, als rector Carel Stolker van de Universiteit Leiden, hebben erkend dat iets is misgegaan in de procedure. De rector schrijft dat er „een onvolkomenheid” is geconstateerd. De hr-manager heeft het over „some irregularities”: onregelmatigheden. De rector schrijft ook dat een nieuwe sollicitatiecommissie is ingesteld, „met een volledig gewijzigde samenstelling”.

Desgevraagd wil de rector niet op de door hem geschreven brief aan Evans, en de onregelmatigheid, ingaan. Hij laat weten dat „werving en selectie gebeurt volgens regels die op de website van de universiteit zijn terug te vinden”. Een tweede procedure voor de vacature start binnenkort, antwoordt hij.

‘Illegale activiteiten’

Evans vindt dat het aanstellen van een nieuwe commissie niet de „illegale activiteiten” van de vorige wegwast. Hij zegt eerst een grondig onderzoek te willen naar de fouten van de oorspronkelijke commissie, voordat hij overweegt opnieuw te solliciteren.

Inmiddels heeft Evans ook bij de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden zijn beklag gedaan over de zaak. Voorzitter daarvan is Nout Wellink, voormalig president van de Nederlandsche Bank.