Oorspronkelijk zandplaat

Hoek van Holland was oorspronkelijk een zandplaat in de monding van de Maas. De monding verzandde na de Sint-Elisabethsvloed, de watersnoodramp begin 15e eeuw in de graafschappen Holland en Zeeland. Verbetering van de vaargeul naar Rotterdam leidde in 1866 tot het graven van de Nieuwe Waterweg. De zandplaat ging door midden, waarna ‘de oude Hoek’ ontstond.