Hallo! Hoek van Holland is een wijk van Rotterdam!

Opinie Goede communicatie met het stadsbestuur van de Maasstad is van groot belang, vindt Tom van Ooijen.

ANP Lex van Lieshout

Hoek van Holland heeft, voor haar gevoel in ieder geval, een status aparte. De wijk ligt 33 kilometer van Rotterdam en de binding met de moederstad is voor veel Hoekenezen en Hoekenaren dan ook niet groot. Maar Hoek van Holland is wel afhankelijk van het gemeentebestuur in de Maasstad.

Die afhankelijkheid is na het opheffen van de deelgemeenten in maart 2014, waarna gebiedscommissies werden ingevoerd, alleen maar toegenomen.

Met het invoeren van de gebiedscommissies zou eigenlijk de partijpolitiek verdwenen moeten zijn. De keuze bij verkiezingen zou veel meer op persoonlijke titel zijn gebaseerd. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar de politieke partijen zijn grotendeels gebleven en er was eigenlijk weinig verschil te merken met de verkiezingen voor de deelgemeenteraad. Toch is het goed dat er nog een vorm van partijpolitiek is. Wil je zaken in Rotterdam voor elkaar krijgen dan moet je toch een binding hebben met partijen in de gemeenteraad. Als partijloze ben je eigenlijk kansloos.

De gebiedscommissie heeft een budget van circa 100.000 euro, waarover zij zelf mag beschikken. Over burgerinitiatieven mag zij een besluit nemen, maar over grote zaken mogen de leden alleen een niet-bindend advies uitbrengen. Het gemeentebestuur mag die adviezen naast zich neerleggen tenzij het een zogeheten gekwalificeerd advies betreft. Daarmee moet de betreffende wethouder aan de slag.

Communicatie met het stadsbestuur is dus van groot belang. Wil je vanuit de gebiedscommissie iets gedaan krijgen, is het vaak een zaak van je veel laten zien en horen, zodat er aandacht is voor jouw onderwerp.

In beginsel leek Hoek van Holland een buitenbeentje te zijn. Er zijn gevallen bekend van mensen die naar het gemeentehuis belden en een ambtenaar aan de lijn kregen die de beller naar Westland verwees omdat zij niet wist dat Hoek van Holland bij Rotterdam hoorde. Ook fractieleden van de meeste Rotterdamse politieke partijen kwamen zelden in de Hoek.

Langzaam maar zeker lijkt er echter een kentering te komen en gaan Hoekse belangen steeds meer meewegen in Rotterdam. Een voorbeeld is de overlast van vrachtwagens in het industriegebied. Het heeft even geduurd, maar het is opgelost doordat de gemeente een apart terrein heeft ingericht voor overnachtende vrachtwagenchauffeurs.

Maar het zal altijd nodig zijn om flink aan de bel te trekken bij Moedertje Rotterdam en haar er aan te blijven herinneren dat Hoek van Holland een wijk is met evenveel rechten als andere Rotterdamse wijken.

Lees ook de reportage over Hoek van Holland, de gemeente die een moderne badplaats moet worden