Regeling nieuwbouw is af

Het erfpachtstelsel voor nieuwbouw verandert per 1 juli van voortdurend naar eeuwigdurend. Met de wijziging kunnen kopers bij uitgifte van nieuwe grond kiezen om het hele bedrag in één keer af te betalen of in geïndexeerde termijnen. Dit bedrag wordt berekend via de marktwaarde van het vastgoed min de opstal van het huis. Een overstapregeling voor huidige erfpachters volgt komend jaar.